Få hjälp med att fälla träd

Om det är så att man har ett träd, som står på olämplig plats, så kan det ju vara idé att såga ner det, eller fälla det. Dock är det inte så bra att göra på egen hand. I och för sig så kan det spela roll var trädet står och hur stort det är samt din egen vana, men i de allra flesta fall kan det vara värt att anlita ett företag som gör det åt dig. Du kan bland annat få hjälp med trädfällning i Nacka så väl som trädfällning på Värmdö. Att fälla ett träd, det kan göras på lite olika sätt. Allt handlar om var trädet står. 

Om trädet står mellan hus, nära elledningar eller annat, så är det bästa alternativet att utföra en så kallad sektionsfällning. Man tar då ner trädet, bit för bit.

Det kanske räcker med att beskära trädet?

En del träd behöver inte alltid fällas. Det finns ju alltid möjlighet att beskära det på ett bra sätt, så att det ändå kan få stå kvar. Du kan få hjälp av en arborist för att bedöma vad som passar just ditt eller dina träd.

Vad göra med stubben?

Om det ändå är så att du väljer att trädet ska fällas, så blir det ju en stubbe kvar. Du kan då få bort den genom stubbfräsning, så att du kan använda dig av marken den stod på. Även det kan den som fäller trädet ofta fixa åt dig. 

11 Feb 2022